Önümlerimiz

Şençzhenen Fudaxiang gaplaýyş önümleri zawody, "müşderileriň we işgärleriň bähbitlerine ymtylmak" maksady bilen 2009-njy ýylda döredildi.

biz kim

Şençzhenen Fudaxiang gaplaýyş önümleri zawody, "müşderileriň we işgärleriň bähbitlerine ymtylmak" maksady bilen 2009-njy ýylda döredildi.Wayolda ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmatlar bilen köp müşderiniň goldawyny gazandyk.Elbetde, durmarys we hereketimizi dowam etdireris!

 • biz kim (1)
 • biz kim (2)
 • biz kim (3)
 • biz kim (4)
 • biz kim (5)
 • biz kim (6)
 • biz kim (7)
 • biz kim (8)

Hyzmatdaş markalarymyz

Näme üçin bizi saýlamaly?

Has gowy netijelere ýetmek üçin ýolbaşçylarymyz we tehniklerimiz bazaryň estetikasyna laýyklykda has meşhur gaplamalary öndürmek üçin bazaryň tendensiýasyny, tehnologiýanyň täzeligini we Sazlamalary täzelemegi hiç wagt bes etmeýärler.

 • Öňdebaryjy tehnologiýa

  Öňdebaryjy tehnologiýa

  Biziň enjamlarymyz iň ösen.Tehniki işgärlerimiz köp ýyl bäri önümleri gaplamak bilen meşgullanýarlar. Kynçylyklary çözmek üçin ynam gazanyldy.

 • Professional önümçilik

  Professional önümçilik

  Zawod, Şençzhenen şäheriniň guangdong şazadasynda ýerleşýär, bütewilik üpjünçiligi zynjyry bilen Hytaýda iň çalt ösüş.

 • Doly tejribe

  Doly tejribe

  On ýyldan gowrak wagt bäri gaplaýyş pudagynda işleýäris. Her dürli plastik halta ýasamakda köp tejribe topladyk. Önümlerimiz bütin dünýä ýaýrady.